Tornado RTA Deck

Stocking

Price: 180.000₫

IJOY Tornado Nano RTA deck được thiết kế riêng cho Tornado Nano. Một gói có năm mảnh, bạn có thể sử dụng để build coil riêng theo ý mình.

IJOY Tornado Nano RTA deck được thiết kế riêng cho Tornado Nano. Một gói có năm mảnh, bạn có thể sử dụng để build coil riêng theo ý mình.

Hướng dẫn mua hàng