Kangertech Subtank Replacement Glass by Kangertech

Stocking

Price new: 100.000₫

Price old: 120.000₫

Kính thay thế cho subtank kangertech và kangertech subtank plus. Ống kính thay thế này có thể dùng cho cả both Kanger Subtank & Kangertech Subtank Plus.

Kính thay thế cho subtank kangertech và kangertech subtank plus. Ống kính thay thế này có thể dùng cho cả  Kanger Subtank & Kangertech Subtank Plus.

Package Content:
1 x Glass tube for Kangertech Subtank / Kangertech Subtank Plus

Hướng dẫn mua hàng