Kanger OCC Replacement Coil (vỉ) by Kangertech

Price new: 280.000₫

Price old: 300.000₫

Chứa 5 OCC (là đầu đốt đã được tiêu chuẩn hóa dành cho các máy Subox Mini, Subox Nano và Nebox. Đóng gói: Một vỉ 5 OCC

Chứa 5 OCC (là đầu đốt đã được tiêu chuẩn hóa dành cho các máy Subox Mini, Subox Nano và Nebox.

Hướng dẫn mua hàng