Replacement Coil OCC by Kangertech

Stocking

Price new: 60.000₫

Price old: 90.000₫

OCC là đầu đốt đã được nhà máy tiêu chuẩn hóa dùng để thay cho các máy: Topbox Mini, Topbox Nano, Nebox và Clearomizer Subtank.

OCC là đầu đốt đã được nhà máy tiêu chuẩn hóa dùng để thay cho các máy: Topbox Mini, Topbox Nano, Nebox và Clearomizer Subtank.

Hướng dẫn mua hàng