Infinite Ceramic Tweezer

Stocking

Price: 80.000₫

Kẹp sứ của Infiniti là một dụng cụ đa năng để build coil mà các vapers chắc chắn sẽ cần đến.

Kẹp sứ của Infiniti là một dụng cụ đa năng để build coil mà các vapers chắc chắn sẽ cần đến.

Thông số kỹ thuật:

Biomedical-grade zirconia ceramic

Cách nhiệt

Spanner diameter: 7-24mm

 

Hướng dẫn mua hàng