Guava by NKTR (30 ml)

Stocking

Price: 420.000₫

Hương vị tươi mát của ổi nhiệt đới từ trong những hơi rít đầu tiên sẽ làm bạn thòm thèm từ giọt đầu tiên cho đến giọt cuối cùng.

Hương vị tươi mát của ổi nhiệt đới từ trong những hơi rít đầu tiên sẽ làm bạn thòm thèm từ giọt đầu tiên cho đến giọt cuối cùng.

 

Hướng dẫn mua hàng