Coil Tornado Nano

Stocking

Price: 50.000₫

Đây là Chip coil thay thế cho IJOY Tornado Nano. Chip coil 0.6ohm có thể sử dụng với 20-40W.

Đây là Chip coil thay thế cho IJOY Tornado Nano. Chip coil 0.6ohm có thể sử dụng với 20-40W.

Coil 0.3ohm có thể sử dụng với 40-80W

Thông tin chi tiết:

1. Đã có 0.3ohm và 0.6ohm

2. Có thể sử dụng ở 20-40W

3. Sử dụng cho Tornado Nano RTA

4. Tạo nên hương vị tinh khiết và thơm ngon nhất.

Hướng dẫn mua hàng