B1G APL by Taffy Man (30 ml)

Stocking

Price: 450.000₫

B1g APL của Taffy Man là sự cân bằng tuyệt đối giữa vị chua và ngọt của kẹo táo bơ cứng ở dạng lỏng. 
 

 

Hướng dẫn mua hàng